Skip to main content

Избор На Редактора, 2018

Франсоа Гизо

Франсоа Гизо (Гизо) (1787-1874), френски историк, тъй като 1847 ръководител на правителството, свален от революцията от 1848 г. В действителност, тъй като 1840 успя цялата политика на юли монархия. Работи предимно върху историята на Франция. * * * Гизо FransuaGIZO (Гизо), Франсоа (1787-1874), френски историк, тъй като 1847 ръководител на правителството, свален от революцията от 1848 г.