Skip to main content

Избор На Редактора, 2019

Арсенал

Арсенал

, Компанията за производство, рецепция, обслужване, монтаж, отчитане, съхранение и издаване на армията оръжия и боеприпаси. Имаше в XVI в. До края на . на XIX основно ангажирани в производството на оръжия и боеприпаси за армията и флота (например, в Русия -. .. Москва, Санкт Петербург, А. и др) Повечето съвременни бази данни са А.