Skip to main content

Избор На Редактора, 2018

Загуба на енергийна информация

Е поразителен ефект върху процесите на жизненоважната дейност и поведението на биосистемите и техните местообитания от електромагнитна енергия и отрицателна информация, което води до загуба на способността им да действат (изпълнение на задачи). EdwART. Речник на термините на Министерството на извънредните ситуации, 2010