Skip to main content

Речник на крилата думи и изрази

Урбанизация NATURE

Урбанизация NATURE превръщането на природни пейзажи в изкуственото повлияно от развитието на градовете. Процес градски е неизбежно придружени от почти пълното оттегляне на територията на този, който преди това е бил окупиран от природните екосистеми. В допълнение, влиянието на града и на гражданите, засегнати от околния пейзаж, по-специално чрез факторите, предизвикващи загриженост , масата утъпкване на земята и тревиста растителност в областта на отдих и др.