Skip to main content

Речник на крилата думи и изрази

От пожар и взривоопасни обекти

Обектът е огън и експлозив. EdwART. Речник на термините MOE 2010