Skip to main content

Пелагични

пелагични
жилище организми Нектон и планктон във водата (пелагични зона) .

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.