Skip to main content

Сряда абиотични

сряда абиотичен
набор от елементи на неорганична химична среда (състав на почвата, морски и прясна вода, въздух), физически (температура, влажност, атмосферното налягане), географския характер, засягащи живите организми, карайки ги да се адаптират към тях филтрат избегне тях. Абиотичната среда може да насърчи просперитета на вида, да потиска или, ако не може да се приспособи към него, да доведе до унищожаване (изчезване). Ср Биотична среда, антропогенна среда .

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.