Skip to main content

ТОЧКА абиотични

ТОЧКА абиотични
място на Земята, където животът е възможно благодарение на факта, че концентрацията на химични и физични фактори извън толеранса на живата материя , Такива абиотични точки включват например фумароли - кратери на активни вулкани или съседни места, замърсени с въглеродни оксиди; зони на близката земна атмосфера, разположени в близост до озонов слой .

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.