Skip to main content

АКСЕЛЕРАЦИЯ

Ускорение
(от лат acceleratio -. Ускорение Английски ускорение) 1) ранно прекратяване на предприемаческа сделка; 2) клауза в договора за кредит в началото на зрелостта дължимата сума в случай на настъпване на конкретните обстоятелства, например нарушение график на лихвено плащане.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.