Skip to main content

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
живо идентификационен номер и качеството на природните ресурси, за да организира тяхното рационално използвате. Тя може да се извърши с някое класификация на тяхното дипломиране (ловни бозайници, морски животни, и др.) В обеми от природен резервоар (сладководни, океаните и др ..) И интегрално. Вижте Бонус за природни ресурси .

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.