Skip to main content

Натрупване на населението

клъстер ПОПУЛАЦИЯ
структурна категория, означава образуването на повечето популации в индивиди отделните групи (клъстери), произтичащи: 1) поради местни различия в условията на околната среда; 2) под влияние на дневни или сезонни промени във времето; 3) във връзка с процеса на възпроизвеждане; 4) в резултат на "социалния" (в социалния и по-висшите животински) начин на живот.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.