Skip to main content

Киселина валежи

подкисляване
утаяване като дъжд или сняг, подкислява (стойността на индекса на водород на рН <5, 6), поради разтваряне него подкисляване промишлените емисии (замърсители): s02, NOx, HCI и така нататък. причинява подкисляване (подкисляване или подкисляване) на почвата, водните тела и води до увреждане на живите организми (смъртност от риби, намаляване на растежа на горите и т.н.).

Екологичен речник, 2001

утаяване киселина
утаяване като дъжд или сняг, подкислява (водород индекс стойност на рН <5, 6), поради тяхното разтваряне в киселина емисиите от промишлеността (замърсители): Така 2 , NOx, HCl и други. причинява подкисляване (подкисляване или подкисляване) на почвата, водните тела и води до увреждане на живите организми (смъртност от риби, намаляване на растежа на горите и т.н.). EdwART. Речник на термините и дефинициите за околната среда, 2010

.