Skip to main content

Киселинен дъжд

Киселинен дъжд

дъжд, чиято стойност на рН е по-малка от 5, 6 (GOST 17. 2. 1. 03-84.)

EdwART. Условия и определения за опазване на околната среда, управление на околната среда и безопасност на околната среда. Речник, 2010


.