Skip to main content

Окисляването

подкисляване
(почви, природни води) [от шир. acidus - acidic и facere - да се направи] - увеличаване на киселинността (понижаване на рН - рН) на природните компоненти (вода, почва); се дължи на прилагането на физиологично кисели минерални торове и утаяването на киселинните утайки.

Екологичен речник, 2001


.