Skip to main content

АКТУАЛЕН

АКТУАЛЕН
(ex post) Действителната стойност на променливата; Стойността, приета от променливата в резултат на събитие, което вече е настъпило. Действителността е противоположна на очакваната или предполагаема (ex ante), т.е. гледката на нещата преди събитието; думата "очаквана" или "предполагаема", можете да характеризирате плановете на хората. Ако действително настъпилите събития са точно записани, тогава актуалните данни за икономиката трябва да бъдат съгласувани помежду си, докато предварителните планове могат да се противопоставят една на друга. Ако икономиката е в състояние на равновесие, тогава предполагаемите и действителните стойности на всички променливи са еднакви.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.