Skip to main content

Мигновено КОНКРЕТНА РАЖДАЕМОСТТА

АКТУАЛНА ГОДИШНА ГОДНОСТ ЗА СПЕЦИФИЧНО ТЯЛО
в чл. Специфичен действителен момент на растеж на населението .

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.