Skip to main content

ОСТРА ИНТОКСИКАЦИЯ

ОСТРА ИНТОЦИКЦИЯ
Резултатът от еднократна или краткосрочна експозиция на отрова за даден организъм за ограничен период от време; обикновено се проявява клинично.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.