Skip to main content

Се регулира

регулируема
способността на организма да се адаптира в отговор на промените в условията на околната среда. За индивидите адаптивността се осъществява чрез морфофизиологични и поведенчески промени в рамките на реакционната норма, за населението чрез появата на нови адаптации в еволюционния процес.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.