Skip to main content

Адаптиране Синдром

Адаптиране Синдром
набор от общите промени, характеризиращи реакция на организма към стресиращо въздействие на външни фактори. Вижте също Стрес .

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.