Skip to main content

Адаптивна селскостопанска система

Adaptive земеделието
елемент адаптивен подход, най-екологичният и икономичен начин за използване на ресурсите на почвата при максимално разкриване на неговия биологичен потенциал, както и намаляване на инвестицията на човешката енергия. Основата на A. s. ч. са: сеитбообръщение с балансирано съотношение на почвеното разрушително и почво-възстановителното растение; Минимизиране на обработката на почвата (от дълбока обработка до засяване до стърнища); екологична система за приложение на органични и минерални торове; широкото използване на биологичните методи за растителна защита; използване на сортове и поликултури, многогодишни треви, сидерати. А. с. ч. позволява пълно изпълнение на изискванията на екологичния императив и осигурява икономия на енергия в селското стопанство, опазване на околната среда, производство на висококачествени продукти.

EdwART. Речник на термините и дефинициите за околната среда, 2010


.