Skip to main content

Адаптивните механизми

адаптивните механизми
механизъм (промяна на поведението, морфологични реконструкция и т.н ....), с което организъм, населението или общността, за да се адаптират към променящите се условия на околната среда.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.