Skip to main content

ADAPTIVE РЕАКЦИЯ

РЕАКЦИЯ адаптивна
дивергенция видове свързани с адаптирането им в по-голяма или по-малка гама от условия на околната среда . Това е показано, например, в демотичен radiality на форма (присъствието на вида tcenopopuljatcij , са в биоценоза различни форми и, следователно, се подложи на въздействието на различни набори biocenotic фактори) на Bykov (1976).

околната среда енциклопедични слой VAR -. Kishinev Основната издание на молдовския съветски Енциклопедия II Дедиу на 1989

-