Skip to main content

АДАПТИВНИ ЗНАЦИ

адаптивно ЗНАЦИ
наследствени характеристики на организми, пригодността на всеки конкретен обичайната им среда. Популяризирайте живота на организма в тази среда.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.