Skip to main content

АДАПТИВНА СИСТЕМА

Adaptive
система (технически или живеят), способността да се адаптира както към променящите се условия на околната среда и на различни отклонения от нормата в себе си. Обратната връзка, която се осъществява чрез поддържане на подходящи механизми (например, обмен на вещество, енергия и информация между системата и околната среда, трофични взаимоотношения между популации в биоценоза и др.) Се основават на адаптивна система.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.