Skip to main content

Околните територии

околните територии

район в непосредствена близост до сградата граници, структури, огради, до строителната площадка, на обектите за търговия, реклама и други обекти в собственост, притежание, отдаване под наем, за остатъка от физически или юридически лица (Резолюция Москва правителство на 09 ноември, 1999 N 1018 "за одобряване на Правилника за санитарни зони за поддръжка, почистване организация и поддържане на чистота и ред в Москва.")

EdwART. Термини и определения за опазване на околната среда, управление на околната среда и безопасността на околната среда. речника 2010

<- 1 ->
Околно пространство
район в непосредствена близост до границите на сградата, конструкции, огради, до строителната площадка, на обектите за търговия, реклама, както и други предмети, съхранявани в имота, притежание, лизинг, върху баланса на юридическите дали физическите лица (Москва Резолюция на правителството от 09 ноември 1999 N 1018 "за одобряване на санитарна поддръжка на територия, организация на почистването и поддръжката на чистота и ред в Москва правила").

EdwART. Речник на термините и дефинициите за околната среда, 2010


.