Skip to main content

ДОПУСТИМОСТ НА ХРАНИТЕ

КОНСУМАЦИЯ НА ХРАНИТЕ
степента на предпочитание на фуражите на определен вид или на техните агрегати в процеса на хранене (изчислени в точки).

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.