Skip to main content

Реверсивни промени в околната среда

Реверсивни промени в околната среда
, за да се променят. -н. компоненти на околната среда, техните свойства или агрегат, които могат да бъдат компенсирани в хода на самовъзстановяването на екосистемите.

Екологичен речник, 2001

Обратими промени в околната среда
промяна на. компоненти на околната среда, техните свойства или агрегат, които могат да бъдат компенсирани в хода на самовъзстановяването на екосистемите.

EdwART. Речник на термините и дефинициите за околната среда, 2010


.