Skip to main content

ОБРАЗОВАНИЕ

обрастването
биозамърсяване, общности от организми, селяни на живи или мъртви субстрати във водния стълб. Този мекотели мекотели (например Dreissena, миди, корабни червеи), ракообразни, полихети, макрофити и др. Терминът е предложен от Е. Гентчел (1930 г.). Вижте също Облечи .

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.