Skip to main content

ADVENTURE

ПРИСТРАСТЯВАНЕ
1), процесът облекчаване реакция ефект върху стимули диви животни (обикновено антропогенно) води до предишното състояние на стрес. Един от етапите на опитомяването на диви животни; 2) отслабването или изчезването на реакцията на тялото към реактивните стимули. Адаптирането е възможно и за изключително вредни влияния, водещи до заболявания или до смърт на тялото (например, пристрастяването на човека към тютюнопушенето, алкохола, наркотиците).

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.