Skip to main content

Неблагоприятни метеорологични условия

неблагоприятни метеорологични условия

метеорологични условия, които водят до натрупване на вредни вещества (замърсители) в приземния въздух слой (Закона "На Опазване чистотата на въздуха". )

EdwART. Условия и определения за опазване на околната среда, управление на околната среда и безопасност на околната среда. Речник, 2010

неблагоприятни атмосферни условия
метеорологични условия, които водят до натрупване на вредни вещества (замърсители) в приземния въздух слой (Закона "На Опазване чистотата на въздуха").

EdwART. Речник на термините и дефинициите за околната среда, 2010


.