Skip to main content

ЕЕОЛОГИЧНИ ДЕПОЗИТИ

ЕЕОЛОГИЧНИ ДЕПОЗИТИ
родителската порода, прехвърлена на даденото място от вятъра (някои loesses, пясъци). Те се формират основно от пясъчни отлагания, морски, делтски, алувиални, пролувиални, езеро и флуовиоглациален произход. Loess се характеризира с изключително плодородна почва (например богати почви в делтата на големи реки - Нил, Мисисипи, Амазонка, Волга, Дунав и др.).

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.