Skip to main content

AEROBIC

Аеробни
съществуващ или течащи в присъствие на кислород (организма, процеса и и др.)

Екологичен речник, 2001


.