Skip to main content

КОСМИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

КОСМИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ вариант на отдалечени методи на изследване, системата на методи за изучаване на свойствата на пейзажите и промените им с използване на хеликоптери, самолети, пилотиран космически кораб, космически станции и специален космически кораб на оборудвани, като правило, с разнообразие от стрелково оборудване. Има визуални, фотографски, електронни и геофизични методи на изследване. Прилагането на A. m. ускорява и опростява процеса на картографиране и е от голямо значение за организацията на мониторинга на състоянието на околната среда.
Екологичен речник, 2001

.