Skip to main content

AEROTAXATION

АЕРОТАХАЦИЯ
[от гр. въздух - въздух и броня. данъчна оценка - качествена и количествена оценка на природните ресурси (основна, гора) от въздухоплавателните средства чрез визуално определяне или анализ на въздушни снимки.

Екологичен речник, 2001


.