Skip to main content

AEROTENK

AEROTENK
е биологична пречиствателна станция, която е резервоар, съдържащ аеробни микроорганизми и издухвани от въздуха.

Екологичен речник, 2001


.