Skip to main content

Градските и селските райони Continuum

градските и селските райони Continuum
липсата на социален и физически прост ясно (включително екологични) дихотомия (гранични) градове и села. Природният и селски континуум се наблюдава в развитите страни, особено в Западна Европа, Северна Америка.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.