Skip to main content

Земеделска земя

земеделска земя

земя, предоставена за нуждите на селското стопанство или определени за тази цел (на Land кодекс на РСФСР.)

EdwART. Условия и определения за опазване на околната среда, управление на околната среда и безопасност на околната среда. Речник, 2010

Земеделска земя
земя, предвидена за селското стопанство или предназначена за тази цел (Land Code of RSFSR).

EdwART. Речник на термините и дефинициите за околната среда, 2010


.