Skip to main content

Селскостопански земи за

селскостопански земи за
в градовете, градове, селските райони - обработваема земя, Градини, лозя, овощни градини, hayfields, пасища (Код на земята на RSFSR).

Environmental речник 2001

Селскостопански земи, използвани
в големи и малки градове, селските райони обработваема земя, градини, лозя, овощни градини, hayfields, пасища (Land кодекс на РСФСР).

EdwART. Речник на термините и дефинициите за околната среда, 2010


.