Skip to main content

Agrobiogeotsenoz

AGROBIOGEOTSENOZ
cm. Агробиоценоза .

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989

Agrobiogeotsenoz
agroecosystem хомогенни част (редуване на културите, растителните многогодишни треви и т. Д), който се състои в агроценозите (култивирани растения, плевели, флора, включително почва, водорасли, гъбички и други микроорганизми), и условията на околната среда.

EdwART. Речник на термините и дефинициите за околната среда, 2010


.