Skip to main content

Агрометеорологични

агрометеорологични
Служба за контрол на природни и причинени от човека промени в състоянието на климатични условия за отглеждането на култури; метеорологични услуги в интерес на селското стопанство. Задълженията на агрометеорологичната служба в СССР са предоставени от Държавната хидрометеорологична служба.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.