Skip to main content

Филтри Air

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР
(FR. Iiltre), устройството (апарат) за отстраняване на частици прах и други замърсители от въздуха.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.