Skip to main content

ВЪЗДУШНИ МИГРАНТИ

МИГРАНТИ AIR
разтворени химикали в атмосферата (кислород, водород, въглерод, азот) подаване на по-голямата част от жива материя (около 98%). Делът на O 2 е около 70%. Ето защо, често живото вещество се нарича "кислородно вещество".

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.