Skip to main content

РЕЖИМ НА ВЪЗДУХ

MODE AIR
(френски режим, лат режим - .. контрол), проветряване и динамичен насищане на атмосферата, водата и почвата кислород, необходимо за дишане растения и животни, както и други газове (CO 2 , N 2 и др.). Зависи от потоците въздух (вода), влажността на въздуха, растителните растителни термини, температурата на околната среда и т.н.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.