Skip to main content

НАСЕЛЕНИЕ ALLOHRONNYE

НАСЕЛЕНИЕ ALLOHRONNYE
от населението на всякакви видове, всеки от които се разпространява по различно време, определени от географската ширина. Те се намират, като правило, в многоизмерни видове с обширни територии.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.