Skip to main content

НАСЕЛЕНИЕ Allopatrichesky

ПОПУЛАЦИЯ Allopatrichesky
от населението на всички видове, живеещи в различни части на неговия обхват, и разделени чрез физични или физиологични бариери. Те се намират, като правило, в многоизмерни видове с обширни територии. Ср Симпатични популации .

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.