Skip to main content

Древните знаци

Горски знаци
Плесиоморфни признаци .

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.