Skip to main content

TRAILS Feral

TRAILS Feral
пътя на придвижване на животни, утъпкана един или различни видове, по-скоро да улесни придвижването им, особено в гъсто тръни, а през зимата - на дълбок, наситен сняг. Те са разположени по най-удобния и кратък път, формирайки цели системи от маршрути. Пътеките на мишките на горски гризачи дори се използват от мравки. Пътеките за животни са форми на териториални връзки в биоценозата.

... трофеи, трофеи ... ... TROFNY (от гръцки trophe - хранителни ястия.), Част от съставните думи, които означават: храна, хранене, растеж.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.