Skip to main content

ОТГОВОР

RESPONSE
популации, индикатор, определящ дела на популацията, показващ определен отговор на дадено ниво на дозата на веществото.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.