Skip to main content

Сряда антропичен

сряда антропичен
заобикалящата среда живите организми се променили (пряко или косвено, волно или неволно) от човека.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.