Skip to main content

Човешката популация

човешката популация
от населението, предизвикано от въвеждането на редица човешки индивиди и последващото им възпроизвеждане или разпръскването се появи в пейзажа, създадени от човека.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.