Skip to main content

RELIEF антропогенно

RELIEF антропогенно
човека терен, съвкупността от земни форми, модифицирани или създадени от човека. Съществуват спонтанно възникващи и съзнателно създадени форми на облекчение. Първият (дерета, потъване на минните изработки, движещи се пясъци и др.) Са формирани в резултат на неправилна употреба на горите и селското стопанство, строителството и пътното строителство, и така нататък. Н. Последният се произвеждат под напояване, терасиране и изграждане на напоителни и отводнителни системи, изграждане на насипи, канали, язовири и др.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.