Skip to main content

Защита от дим

Защитен дим.

EdwART. Речник на термините MOE 2010